Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi

Lakeuden Traktoriurheilijat ry

Osoite

Murrontie 75, 91800 Tyrnävä

Muut yhteystiedot

info@lakeudentraktoriurheilijat.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Sihteeri, Eeva Ojala

Osoite

Lakeuden Traktoriurheilijat ry, Murrontie 75, 91800 Tyrnävä

Muut yhteystiedot

info@lakeudentraktoriurheilijat.fi

Rekisterin nimi

Lakeuden Traktoriurheilijat ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Lakeuden Traktoriurheilijat ry:n jäsenet.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi ilmoittautunut on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • etu- ja sukunimi
  • postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja jäsenpostin postitusta varten
  • vapaaehtoiset tiedot: puhelinnumero ja sähköpostiosoite muuta yhteydenpitoa varten

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

Jäsentiedot luovutetaan Suomen Traktoriurheiluliitto ry –FTPA:lle alaseuran liitolle maksaman jäsenmäärään perustuvan jäsenmaksun tarkastamista varten. Suomen Traktoriurheluliitolle tiedot luovutetaan sähköpostitse eikä liitossa tietoja tulosteta paperille. Sähköposti on suojattu salasanalla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa.

Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.